Número Fecha Asunto Ver
21-07-2021

Acta Ssesion Ordinaria Virtual N°006-2021

21-07-2021

Acta Ssesion Ordinaria Virtual N°005-2021

21-07-2021

Acta Ssesion Ordinaria Virtual N°004-2021

16-04-2021

Acta de Sesión Ordinaria N° 003-2021

16-04-2021

Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2021

16-04-2021

Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2021

31-12-2020

Acta de Sesión Ordinaria N° 012-2020

31-12-2020

Acta de Sesión Ordinaria N° 011-2020

31-12-2020

Acta de Sesión Ordinaria N° 010-2020

13-11-2020

ACTAS DE SESION ORDINARIAS DEL 01 AL 08